صفحه اصلي > وام دانشجویی > وام ضروري وزارت علوم 
شنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٧
وام ضروري وزارت علوم
 

      

دانشجويان وابسته به وزارت علوم شامل رشته هاي  (كارشناسي رشد و پرورش پيش دبستاني ،كارشناسي ارشد مشاوره،كارشناسي ارشد كودكان استثنايي ) مي باشد

به همه دانشجويان متقاضي كه داراي فاكتور خريد باشند تعلق مي گيرد

دانشجويان در همه ترمهاي تحصيلي مي توانند وام ضروري دريافت كنند به شرطي كه رويدادها در هر ترم متفاوت باشد         (رويداد مورد قبول را مي توان در سايت www.swf.ir  مشاهده كرد

سقف وام 300000 تومان مي باشد كه بنا به مبلغ هزينه شده در فاكتور متفاوت مي باشد

هنگام فارغ التحصيلي وام ضروري بايد به همراه الباقي وامها جمع شده و 10 درصد به صورت نقد و الباقي به صورت اقساط به صندوق باز گردد

مدارك مورد نياز

  • 1-فرم "از قسمت فرم ها در سايت اداره رفاه دانلود نماييد "
  • 2- سند تعهد محضري
  • 3- باز كردن حساب در بانك تجارت شعبه دانشگاه شهيد بهشتي (با مراجعه به اداره رفاه فرم افتتاح حساب را دريافت نماييد )
  • 4- فاكتور خريد "در هر ترم موضوع فاكتور جديد با شد تكراري نباشد
منوی انتخابی وجود نداردکد انتخاب شده وجود ندارد