صفحه اصلي > وام دانشجویی > وام تحصيلي و مسكن وزارت بهداشت 
شنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٧
وام تحصيلي و مسكن وزارت بهداشت
 

وام تحصیلی

دانشجويان مجرد ماهيانه مبلغ 000/650 ريال -دانشجويان متاهل ماهيانه مبلغ 000/880 ريال -حق اولاد ماهيانه به ازاي هر فرزند 000/400 ريال مي باشد

وام تحصيلي براي دانشجويان ممتاز و نمونه حداكثر تا 3 برابر سرانه مصوب مي باشد

شرايط پرداخت وام تحصيلي دانشجويان وزارت بهداشت به شرح ذيل مي باشد:

1- باید یک نیمسال از شروع تحصیل گذشته باشد

2- ثبت نام در پورتال دانشجويي وزارت بهداشت

2-تحويل سند تعهد محضري (در قسمت فرم ها در سايت اداره رفاه موجود مي باشد ) به اداره رفاه دانشجويي

3-تحويل شماره حساب بانكي فقط مربوط به بانك تجارت شعبه دانشگاه شهيد بهشتي(جهت اخذ فرم افتتاح حساب به اداره رفاه مراجعه نماييد )

4-براي دانشجويان متاهل تحويل كپي صفحه دوم شناسنامه الزامي است

5-به دانشجویان مقطع دکتری، شهریه پرداز ،انتقالی ، مهمان  وام تحصیلی تعلق نمی گیرد

بازپرداخت وام تحصيلي شش ماه پس از پايان تحصيل به صورت اقساطي در 48 قسط مي باشد كه با بهره 4درصد بوده است و در صورت قبولي دانشجو در مقاطع بالاتر موكول به بعداز مقطع جديد خواهد شد 

 وام مسكن :

وام مسكن صرفا به دانشجوياني كه در محل سكونت خانواده نبوده و يا در خوابگاه دانشجويي سكونت نداشته باشند و در صورت ارائه اجاره نامه رسمي با كد رهگيري پرداخت مي گردد 

دانشجويان مجرد ماهيانه مبلغ 000/500 ريال -دانشجويان متاهل ماهيانه مبلغ 000/750ريال

شرايط ثبت نام :

1- باید یک نیمسال از شروع تحصیل گذشته باشد

2- ثبت نام در پورتال دانشجويي وزارت بهداشت

2-تحويل سند تعهد محضري (در قسمت فرم ها در سايت اداره رفاه موجود مي باشد ) به اداره رفاه دانشجويي

3-تحويل شماره حساب بانكي فقط مربوط به بانك تجارت شعبه دانشگاه شهيد بهشتي(جهت اخذ فرم افتتاح حساب به اداره رفاه مراجعه نماييد )

4- تحويل اجاره نامه رسمي با كد رهگيري

منوی انتخابی وجود نداردکد انتخاب شده وجود ندارد