صفحه اصلي > تماس با ادراه رفاه 
شنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٧
تماس با ادراه رفاه
 

تلفن مستقیم :22180161-021

تلفن داخلی :322

كارشناس دانشجويان وزارت بهداشت :     ليلا صالحي

كارشناس دانشجويان وزارت علوم :        خانم جدیدی

منوی انتخابی وجود نداردکد انتخاب شده وجود ندارد