صفحه اصلي > وام دانشجویی > وام وديعه مسكن وزارت علوم 
شنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٧
وام وديعه مسكن وزارت علوم
 

     

وديعه مسكن

دانشجويان  وابسته به وزارت علوم شامل رشته هاي  (كارشناسي رشد و پرورش پيش دبستاني ،كارشناسي ارشد مشاوره،كارشناسي ارشد كودكان استثنايي ) مي باشد

به دانشجويان متاهل اعم از خانم يا آقا كه در تهران خانه اجاره كرده باشند تعلق مي گيرد

سقف وام 7.5 ميليون تومان براي مقطع كارشناسي ارشد و 5 ميليون تومان براي كارشناسي مي باشد

مدارك مورد نياز جهت وام وديعه مسكن :

1-اجاره نامه

2-كپي سند ازدواج

3- كپي شناسنامه دانشجو به همراه كپي شناسنامه همسر

4- وديعه مسكن در هنگام فارغ التحصيلي به صورت نقد دريافت مي شود و قابل تقسيط نيست

 

منوی انتخابی وجود نداردکد انتخاب شده وجود ندارد