صفحه اصلي > فارغ التحصیلی دانشجویان > وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
شنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٧
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 

1-دانشجویانی که مقاطع قبل وزارت علوم یا دانشگاه آزاد می باشند حتما جه انجام امور فارغ التحصیلی گواهی مقاطع قبل الزامی می باشد

2-زمان لازم جهت انجام امور فارغ التحصیلی در اداره رفاه 20 دقیقه می باشد

3- زمان لازم جهت تاییدیه تحصیلی پس از آنکه نامه از اداره فارغ التحصیلان دریافت نموده اند 1 ساعت می باشد

4- لازم به ذکر است اخذ مجوز تاییدیه تحصیلی 10 روز پس از تحویل فرم فارغ التحصیلی به اداره فارغ التحصیلان می باشد

منوی انتخابی وجود نداردکد انتخاب شده وجود ندارد