صفحه اصلي > وام دانشجویی > وام ضروری وزارت بهداشت 
شنبه ٢٩ دی ١٣٩٧
وام ضروری وزارت بهداشت
 

دانشجويان تحت پوشش وزارت بهداشت:‌ پس از گذشت 12 ماه از شروع تحصيل براي دانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد يكبار مبلغ 3000000ريال و دكترا 6000000ريال پرداخت خواهد شد

وام ضروري براي دانشجويان ممتاز و نمونه حداكثر تا سه برابر سرانه مصوب مي باشد

مدارك :

1-ثبت نام در پورتال دانشجويي وزارت بهداشت

2-تحويل سند تعهد محضري (مطابق با فرم جديد وزارت بهداشت كه در سايت قسمت فرم ها موجود است ) به اداره رفاه دانشجويي

3-تحويل شماره حساب بانكي فقط مربوط به بانك تجارت شعبه دانشگاه شهيد بهشتي (مراجعه به اداره رفاه جهت گرفتن فرم افتتاح حساب)

 4-به دانشجویان شهریه پرداز ،انتقالی ، مهمان ضروری تعلق نمی گیرد

منوی انتخابی وجود نداردکد انتخاب شده وجود ندارد