صفحه اصلي > کار دانشجویی 
شنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٧
کار دانشجویی
 

اطلاعيه كار دانشجويي

 

بدينوسيله به اطلاع دانشجوياني كه مشغول به كار دانشجويي مي باشند مي رساند هر دانشجو فقط مجاز است يكجا كار دانشجويي داشته باشد در غير اينصورت اگر دانشجو در 2 قسمت مشغول به كار باشد فقط حق الزحمه يكجا را پرداخت مي نماييم

مدارك لازم جهت كار دانشجويي:

1-دانشجو حتما بايد حساب بانك ملت شعبه ولنجك داشته باشد (براي گرفتن فرم جهت افتتاح حساب بانك ملت به اداره رفاه مراجعه فرمايند )

 حق الزحمه انان طبق جدول ذيل و هر سه ماه يكبار پرداخت خواهد شد.

 

نوع كار

حداكثر ساعت درهر ماه

مبلغ كارشناسي به ريال

مبلغ كارشناسي ارشد به ريال

رابط خوابگاه

70

12500

15000

مسئول فوق برنامه

40

12500

15000

مسئول فرهنگي

50

12500

15000

مسئول ورزش

50

12500

15000

مسئول سوئيت و طبقه

40

12500

15000

مسئول توزيع غذا

60

12500

15000

مسئول كتابخانه

40

12500

15000

مسئول كامپيوتر

50

12500

15000

مسئول ثبت نام غذا

40

12500

15000

مسئول نقليه

40

12500

15000

مسئول بوفه

50

12500

15000

قابل توجه مسئولين خوابگاه و شوراي خوابگاه ساعات اعلام شده هر مسئوليت تا 10 ساعت قابل تغيير مي باشد ولي در كل ساعات تغييري داده نشود (بستگي به نوع و سختي كار دارد )

 

   دانلود فایل : govahee.pdf           حجم فایل 206 KB
منوی انتخابی وجود نداردکد انتخاب شده وجود ندارد